บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

ระยะเวลาการรับประกันคือ 12 เดือนนับจากวันที่ยอมรับการว่าจ้างนอกจากนี้ เรารับประกัน 1 ปี พร้อมคำแนะนำและการฝึกอบรมทางเทคนิคฟรีตลอดชีพ

เรารับประกันเวลาบำรุงรักษาไม่เกิน 7 วันทำการ และตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง

เราสร้างโปรไฟล์บริการเครื่องมือสำหรับลูกค้าของเราเพื่อบันทึกบริการผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการบำรุงรักษา

หลังจากที่เครื่องมือเริ่มให้บริการ เราจะติดตามผลเพื่อรวบรวมเงื่อนไขการบริการ