เครื่องวัดระดับของเหลว

 • ออนไลน์ Ultrasonic Liquid Level Meter T6585

  ออนไลน์ Ultrasonic Liquid Level Meter T6585

  สามารถใช้เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวแบบอัลตราโซนิกเพื่อกำหนดระดับของเหลวได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำข้อมูลที่เสถียร ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเองในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องติดตั้งและสอบเทียบง่าย เซ็นเซอร์ระดับของเหลวอัลตราโซนิกสามารถใช้เพื่อกำหนดระดับของเหลวอย่างต่อเนื่องและแม่นยำข้อมูลที่เสถียร ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเองในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องติดตั้งและสอบเทียบได้ง่าย
 • เครื่องวัดระดับของเหลวแบบดิจิตอล Ultrasonic Level Meter Sensor CS6085D

  เครื่องวัดระดับของเหลวแบบดิจิตอล Ultrasonic Level Meter Sensor CS6085D

  เครื่องมือวัดแบบรวมอัจฉริยะเป็นตัวแปลงสัญญาณและระบบควบคุมวงจรอัจฉริยะในตัวของเครื่องมือวัดแบบรวม คือการวัดพื้นผิวหัววัดกับของเหลว ระยะทางพื้นผิววัตถุ เป็นแบบไม่สัมผัส ความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพต้นทุนสูง วัสดุติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย เครื่องมือวัดระดับของเหลว ใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะการวัดแบบไม่สัมผัส แอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้ในการวัดตำแหน่งพื้นผิวของน้ำ สิ่งปฏิกูล กาว โคลน หรือการไหลของช่องเปิด ฯลฯ
 • เครื่องวัดระดับของเหลวแบบอุลตร้าโซนิคออนไลน์ T6085

  เครื่องวัดระดับของเหลวแบบอุลตร้าโซนิคออนไลน์ T6085

  สามารถใช้เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวแบบอัลตราโซนิกเพื่อกำหนดระดับของเหลวได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำข้อมูลที่เสถียร ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเองในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องติดตั้งและสอบเทียบได้ง่าย